Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz informuje użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

Używamy danych osobowych użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi lub jej części.
 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasza") odnosi się do Trialogics LLC, 3 Mill Road Suite 306A Wilmington, DE 19806.
 • Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika przez witrynę internetową, zawierające między innymi szczegóły historii przeglądania tej witryny przez użytkownika.
 • Kraj odnosi się do: Delaware, Stany Zjednoczone
 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Usługa odnosi się do Witryny.
 • Dostawca usług oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane użytkowania odnosi się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona internetowa odnosi się do Trialogics, dostępnego pod adresem www.trialogics.com
 • Ty oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on naszą Usługę lub gdy uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasza usługa może korzystać z plików cookie.
 • Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie Flash) do gromadzenia i przechowywania informacji o preferencjach użytkownika lub jego aktywności w naszej Usłudze. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane dla plików cookie przeglądarki. Więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash można znaleźć w sekcji "Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?" dostępnej pod adresem Strona z ogólnymi informacjami o wycofaniu programu Adobe Flash Player.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (określane również jako czyste gify, znaczniki pikselowe i gify jednopikselowe), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj: Wszystko o plikach cookie według TermsFeed.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne pliki cookieTyp: Pliki cookie sesjiAdministrowane przez: NasCel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookieTyp: Trwałe pliki cookieAdministrowane przez: NasCel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.
 • Funkcjonalne pliki cookieTyp: Trwałe pliki cookieAdministrowane przez: NasCel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać swoim kontem: do zarządzania rejestracją Użytkownika jako użytkownika Usługi. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą zapewnić mu dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby zapewnić użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach podobnych do tych, które użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.
 • Zarządzanie żądaniami Użytkownika: Obsługa i zarządzanie żądaniami Użytkownika kierowanymi do nas.
 • W przypadku przelewów biznesowych: Możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszego Serwisu.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku przelewów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z negocjacjami dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: Gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za zgodą użytkownika: Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Spółka będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Informacje Użytkownika, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową Użytkownika, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane. Spółka powiadomi Użytkownika, zanim jego Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Zgodność z obowiązkiem prawnym
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki
 • Zapobieganie lub badanie ewentualnych wykroczeń związanych z Usługą
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania informacji użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica użytkownika przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie łącze strony trzeciej, zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" u góry niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, można się z nami skontaktować:

Odwiedzając dolną część tej lub dowolnej innej strony w naszej witrynie i wypełniając formularz formularz kontaktowy.

Trialogics
2 Mill Rd, Suite 110
Wilmington, DE 19806
Tel: (302) 313-9000

E-mail: support@trialogics.com

Przedstawicielem Trialogics w UE jest:

Ametros Ltd
Unit 3D, North Point House,
North Point Business Park,
New Mallow Road, Cork, Irlandia

Tel: +44 (0)330 223 2246

E-mail: gdpr@ametrosgroup.com

Przedstawicielem Trialogics UK jest:

Ametros Group Ltd
Lakeside Offices,
Thorn Business Park,
Hereford, Anglia. HR2 6JT

Tel: +44 (0)330 223 2246

E-mail: gdpr@ametrosgroup.com

Wdrożenie mobilne z globalnym zasięgiem

Samsung
IBM
Microsoft Azure
DocuSign

Porozmawiajmy

 • Biuro w USA - siedziba główna
  2 Mill Road
  Apartament 110
  Wilmington, DE 19806
  Stany Zjednoczone

 • Biuro UE
  Via Vincenzo Bellini, 22
  Apartament 420
  00198 Rzym
  Włochy

 • UK Office
  60 St Martins Lane
  Apartament 115
  Londyn, WC2N 4JS
  Wielka Brytania

 • Biuro w Australii/Azji i Pacyfiku
  Plac Marcina 20
  Poziom 10, apartament 1129
  Sydney, Nowa Południowa Walia 2000
  Australia